PRIMARIA COMUNEI VINTILA VODA

Judetul Buzau

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Vintila Voda este format din urmatorii membrii:

 • Primar: Coman Ion
 • Viceprimar: Zamfir Daniela
 • Secretar: Petrache Elena
 • Consilieri:
  • Borcau Luminita - PSD
  • Chesnoiu Daniel - PSD
  • Draghia Niculai - PSD
  • Enica Nicolae Aurel - PSD
  • Gegea Mihai Ciprian - PSD
  • Gainusa Dumitru - PNL
  • Lica Elena Monica - PSD
  • Nita Leonita - PSD
  • Voicila Marian - PSD
  • Vasii Gavriil - PNL
  • Zamfir Daniela - PSD
Fisiere:

» 2017
» HCL nr. 1/31.01.2017 privind aprobarea Planului anual de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca [...]
» Anexa nr. 1 la HCl nr. 1/31.01.2017
» HCL nr. 2/31.01.2017 privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" [...]
» HCL nr. 3/31.01.2017 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2017-2018 [...]
» Anexa la HCL nr. 3/31.01.2017
» HCL nr. 4/31.01.2017 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a cuantumului contributiei de intretinere pentru persoanele asitate in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Vintila Voda, judetul Buzau, pe anul 2017
» HCL nr. 5/31.01.2017 privind alocarea sumei pentru plata contributiei de intretinere pentru persoanele asistate la cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Vintila Voda, judetul Buzau
» HCL nr. 6/31.01.2017 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului de investitii: [...]
» Anexa la HCL nr. 6/31.01.2017
» HCL nr. 7/21.02.2017 privind aprobarea investitiei "Pod din beton armat peste raul Slanic comuna Vintila Voda jud. Buzau" si a valorii estimate
» HCL nr. 8/14.03.2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare sistem public de iluminat stradal comuna Vintila Voda"
» Anexa la HCL nr, 8/14.03.2017
» HCL nr. 9/14.03.2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare infrastructura Rutiera in comuna Vintila Voda"
» Anexa la HCL nr. 9/14.03.2017
» HCL nr. 10/21.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 11/21.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Vintila Voda pentru anul 2017
» HCL nr. 12/21.03.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2016
» Anexa la HCL nr. 12/21.03.2017
» HCL nr. 13/21.03.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare camin cultural sat Niculesti"
» Anexa la HCL nr. 13/21.03.2017
» HCL nr. 14/21.03.2017 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Vintila Voda
» Anexa la HCL 14/21.03.2017
» HCL nr. 15/21.03.2017 privind aprobarea utilizarii excendentului bugetar din anii precedenti pentru anul 2017
» HCL nr. 16 - privind dizolvarea/lichidarea Asociatiei ECO SERV VALEA SLANICULUI, la care comuna Vintila Voda prin Consiliul local Vintila Voda este asociat
» HCL nr. 17 - privind aprobarea, pentru anul 2017, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
» HCL nr. 18 - privind implementarea proiectului "MODERNIZARE CAMIN CULTURAL SAT NICULESTI, COMUNA VINTILA VODA, JUDETUL BUZAU"
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 18/26.04.2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 18/26.04.2017
» HCL nr. 19/30.05.2017 privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv [...]
» HCL nr. 23/28.06.2017 privind aprobarea strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare [...]
» HCL nr. 24/28.06.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Vintila Voda, judetul Buzau, pe anul 2017
» HCL nr. 28/31.08.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri locale in comuna Vintila Voda, judetul Buzau"
» HCL nr. 29/31.08.2017 privind aprobarea cuantumului contributiei de intretinere pentru persoanele asistate in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice [...]
» HCL nr. 30/31.08.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 [...]
» HCL nr. 31/25.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 32/25.09.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al comunei Vintila Voda, judetul Buzau
» HCL 2018 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2018
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008