PRIMARIA COMUNEI VINTILA VODA

Judetul Buzau

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Vintila Voda este format din urmatorii membrii:

 • Primar: Coman Ion
 • Viceprimar: Zamfir Daniela
 • Secretar: Lungu Mihaela
 • Consilieri:
  • Borcau Luminita - PSD
  • Chesnoiu Daniel - PSD
  • Draghia Niculai - PSD
  • Enica Nicolae Aurel - PSD
  • Gegea Mihai Ciprian - PSD
  • Gainusa Dumitru - PNL
  • Lica Elena Monica - PSD
  • Nita Leonita - PSD
  • Voicila Marian - PSD
  • Vasii Gavriil - PNL
  • Zamfir Daniela - PSD
Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/16.02.2018 privind aprobarea Planului de gestionare a cainilor fara stapan din comuna Vintila Voda, pentru anul 2018
» HCL nr. 2/16.02.2018 privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019
» HCL nr. 3/16.02.2018 privind aprobarea Planului anual de actiuni si de lucrari de interes local [...]
» HCL nr. 4/16.02.2018 privind aprobarea incetarii, inainte de termen si cu acordul partilor [...]
» HCL nr. 5/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau, pentru anul 2018
» HCL nr. 6/16.02.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2017
» HCL nr. 7/16.02.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de Achizitii Publice a comunei Vintila Voda, pe anul 2018
» HCL nr.8/29.03.2018 - privind aprobarea inchirierii ,prin atribuire directa a pasunilor disponibile [....]
» HCL nr. 9/29.03.2018 - privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare [.....]
» HCL nr. 10/29.03.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 12/17.05.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului [...]
» HCL nr. 13/17.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 14/17.05.2018 privind propunerea schimbarii destinatiei unui imobil [...]
» HCL nr. 15/17.05.2018 privind modificarea HCL nr. 39/30.10.2017 [...]
» HCL nr. 16/28.06.2018 - privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vintila Voda
» HCL nr. 17/28.06.2018 - privind aprobarea Regulamentului intern privind acordarea primelor de vacanta [....]
» HCL nr. 18/28.06.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 19/21.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 20/21.08.2018 privind propunerea schimbarii destinatiei unui imobil apartinand domeniului public al comunei Vintila Voda, judetul Buzau [...]
» HCL nr. 21/21.08.2018 privind scoaterea la licitatie a unui volum de 802 m.cc masa lemnoasa [...]
» HCL nr. 22/28.08.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 23/28.09.2018 privind aprobaera contractului de voluntariat [...]
» HCL nr. 24/28.09.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 25/31.10.2018 privind scaderea din evidentele fiscale ale Primariei comunei Vintila Voda, judetul Buzau, a amenzilor persoanelor fizice decedate
» HCL nr. 26/28.11.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008